Diễn đàn con Trả lời mới nhất
<< < 1 > >> 
Diễn đàn Trả lời mới nhất
Nội tim mạch
chữa trị bệnh lý mạch vành, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, suy tim, nhồi máu cơ tim cấp, bệnh tim mạch kết hợp với bệnh đái tháo đường
Lượt xem : 92
Trả lời: 1
bởi Tan Le
15 tháng 06 năm 2017 lúc 10:08
chữa trị bệnh lý mạch vành, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, suy tim, nhồi máu cơ tim cấp, bệnh tim mạch kết hợp với bệnh đái tháo đường
Lượt xem : 77
Trả lời: 1
bởi Tan Le
15 tháng 06 năm 2017 lúc 10:07
chữa trị bệnh lý mạch vành, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, suy tim, nhồi máu cơ tim cấp, bệnh tim mạch kết hợp với bệnh đái tháo đường
Lượt xem : 401
Trả lời: 1
06 tháng 05 năm 2016 lúc 10:53
chữa trị bệnh lý mạch vành, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, suy tim, nhồi máu cơ tim cấp, bệnh tim mạch kết hợp với bệnh đái tháo đường
Lượt xem : 471
Trả lời: 2
bởi amayzin
30 tháng 03 năm 2016 lúc 07:57
chữa trị bệnh lý mạch vành, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, suy tim, nhồi máu cơ tim cấp, bệnh tim mạch kết hợp với bệnh đái tháo đường
Lượt xem : 784
Trả lời: 3
07 tháng 09 năm 2015 lúc 03:42
<< < 1 > >>