Diễn đàn con Trả lời mới nhất
<< < 1 > >> 
Diễn đàn Trả lời mới nhất
Chuyên khoa tiết niệu
Bệnh lý đường tiết niệu cho cả nam và nữ từ thận đến đường tiểu ngoài: viêm quanh thận, sỏi thận, u thận và tuyến thượng thận, sỏi và các teo hẹp từ bể thận, niệu quản tới niệu đạo; bệnh lý viêm, u bướu và sỏi ở bọng đái; viêm tuyến tiền liệt (TTL), bướu sợi lành TTL và ung thư TTL. Chúng tôi chuyên thực hiện các loại phẫu thuật từ tiểu phẫu đến đại phẫu và đặt biệt trong phẫu thuật nội soi từ chẩn đoán đến điều trị của bọng đái, TTL, niệu quản - bể thận, cắt bỏ u tuyến
Lượt xem : 449
Trả lời: 3
bởi liudo93
08 tháng 09 năm 2016 lúc 09:48
Bệnh lý đường tiết niệu cho cả nam và nữ từ thận đến đường tiểu ngoài: viêm quanh thận, sỏi thận, u thận và tuyến thượng thận, sỏi và các teo hẹp từ bể thận, niệu quản tới niệu đạo; bệnh lý viêm, u bướu và sỏi ở bọng đái; viêm tuyến tiền liệt (TTL), bướu sợi lành TTL và ung thư TTL. Chúng tôi chuyên thực hiện các loại phẫu thuật từ tiểu phẫu đến đại phẫu và đặt biệt trong phẫu thuật nội soi từ chẩn đoán đến điều trị của bọng đái, TTL, niệu quản - bể thận, cắt bỏ u tuyến
Lượt xem : 44
Trả lời: 0
bởi
Bệnh lý đường tiết niệu cho cả nam và nữ từ thận đến đường tiểu ngoài: viêm quanh thận, sỏi thận, u thận và tuyến thượng thận, sỏi và các teo hẹp từ bể thận, niệu quản tới niệu đạo; bệnh lý viêm, u bướu và sỏi ở bọng đái; viêm tuyến tiền liệt (TTL), bướu sợi lành TTL và ung thư TTL. Chúng tôi chuyên thực hiện các loại phẫu thuật từ tiểu phẫu đến đại phẫu và đặt biệt trong phẫu thuật nội soi từ chẩn đoán đến điều trị của bọng đái, TTL, niệu quản - bể thận, cắt bỏ u tuyến
Lượt xem : 41
Trả lời: 0
bởi
Bệnh lý đường tiết niệu cho cả nam và nữ từ thận đến đường tiểu ngoài: viêm quanh thận, sỏi thận, u thận và tuyến thượng thận, sỏi và các teo hẹp từ bể thận, niệu quản tới niệu đạo; bệnh lý viêm, u bướu và sỏi ở bọng đái; viêm tuyến tiền liệt (TTL), bướu sợi lành TTL và ung thư TTL. Chúng tôi chuyên thực hiện các loại phẫu thuật từ tiểu phẫu đến đại phẫu và đặt biệt trong phẫu thuật nội soi từ chẩn đoán đến điều trị của bọng đái, TTL, niệu quản - bể thận, cắt bỏ u tuyến
Lượt xem : 531
Trả lời: 1
bởi ngobinh
21 tháng 05 năm 2016 lúc 04:02
<< < 1 > >>